DERATIZACE ŠTĚNIC BRNO

DERASLUŽBY


Chráníme vaše prostředí před hmyzem a původci nákaz


PROFESIONALITA

DISKRÉTNOST

RYCHLOST

LIKVIDACE ŠTĚNIC,  veškerého hmyzu, roztočů a původců infekčních onemocnění

MVDr. Daniel Honzák

15 let zkušeností v oboru DDD

lubomír Smolík

MÁME ZA SEBOU STOVKY DOMÁCNOSTÍ ZBAVENÝCH ŠTĚNIC A JINÉHO HMYZU


Cena 500,-  za jeden litr aplikované látky. Při větším rozsahu prací poskytujeme slevy.

Naše nejčastější zásahy proti hmyzu jsou namířeny zejména na tyto druhy

Cimex Lectularius
Ctenocephalides Felis
Monomorium pharaonis

Štěnice a naše zkušenosti

Deratizace štěnic Brno

V poslední době se stále častěji setkáváme se zákazníky u kterých již některá z dezinsekčních firem provedla neúspěšný zásah a kolikrát se nestačíme divit jaké informace se k nám přes tyto zákazníky dostávají, např.: jeden zásah na štěnice stačí, hubení štěnic pouze dýmovnicí, extrémně předražené zásahy s následným nereagováním na telefony, kouzelné chemické koktejly, apod... Vzhledem k tomu, že se tato setkání stávají téměř pravidlem musíme reagovat a uvést několik důležitých informací, společně s odpověďmi na nejčastěji kladené otázky.

Vaše otázky a naše odpovědi

Jak mohu zjistit, že mám doma štěnice?

Pokud jste opakovaně poštípání a můžete vyloučit přítomnost blech (jsou aktivní i přes den a tedy dobře viditelné) či komárů a jste opakovaně v intervalu tří až pěti dnů poštípání a máte celkem signifikantní výskyt tří nebo čtyř bodnutí v řadě jedná se pravděpodobně o štěnice.

Kde mám štěnice hledat?

Štěnice je krevsající parazit s noční aktivitou a jejím primárním hostitelem je člověk. Jsou tedy nejčastěji usídleny přímo v postelích (konstrukční spoje, zvrásněné čalounění, rošty, čela) a v jejich bezprostřední blízkosti. Bavíme se o počátku výskytu ne o stavu, kdy se jedná o silné zamoření a štěnice se vyskytují prakticky všude.

Mohou sát krev na mých psech a kočkách?

Štěnice postelová je primární parazit člověka, pokud je domácnost obývaná jsou pro ně zvířata zcela nezajímavá a krev na nich nesají.

Jak se štěnice hubí?

Smysluplným zásahem, který vychází z biologie a životního cyklu štěnic. To znamená aplikací účinného, schváleného a registrovaného insekticidního postřiku s reziduálním účinkem. Tato aplikace však musí proběhnout důkladně a je potřeba na ní byt, dům či hotelové pokoje připravit. Aplikace postřiku je i nadále nejspolehlivější a nejúčinnější metodou hubení štěnic, tato informace vychází z našich zkušeností jakož i ze zkušeností uvedených v aktuální americké odborné literatuře. Informace z ní pocházející jsou velmi validní, neboť se jedná o zemi s asi nejvyšším zamořením štěnice postelní.

Jak tedy postřik funguje?

Postřikem ošetřujeme maximum míst aktuálního, ale i předpokládaného výskytu štěnic. Je třeba ošetřit např. postele, které musí být ošetřeny ze všech stran. To znamená, že je třeba vyklidit úložné prostory, postele zvednout a ošetřit je i ze spodní strany. Pokud to jde odšroubovat čela, sundat matrace a rošty a na vše řádně naaplikovat postřik. Postřik je kontaktní, ne požerový, to znamená, že s ním štěnice musí přijít do kontaktu a při tomto kontaktu si na své tělo nanese účinnou látku a následně hyne. Požerové postřiky u štěnic nelze použít, jelikož mají pouze bodavě sací ústrojí neschopné nic pozřít, stejně tak nejsou schopny prokousat se žádným materiálem. Hlavní smysl profesionálních postřiků však spočívá v jejich schopnostech fungovat, a tedy likvidovat štěnice i tři týdny po aplikaci. Po uplynutí této doby je třeba zásah zopakovat. Pokud se tedy při zásahu na štěnici nedostaneme přímo s postřikem, jelikož je schována třeba v parketách pod kobercem, nic se neděje, postřik na ní „čeká“ nanesen na površích a ona s ním při cestě za potravou (spícím člověkem) přijde do kontaktu a následně se otráví a uhyne.

Je postřik schopen zlikvidovat vajíčka?

Postřik likviduje nymfy a dospělce. Přítomnost vajíček je tak jedním z důvodů opakování zásahu, který by měl proběhnout 14 až 21 dnů od zásahu prvního.

Mohou mě štěnice i po aplikaci postřiku ještě poštípat?

Ano, mohou. Pokud jsou štěnice schovány např. pod kobercem v parketách, nebo jsou při aplikaci postřiku na posteli jejich vajíčka, tyto se v čase líhnou a malé nymfy vás ještě mohou jednou poštípat i když přišly do kontaktu se zaschlým insekticidem. Insekticidy nejsou a ani nemohou být natolik agresivní, že by takový zaschlý postřik štěnici usmrtil ihned při prvním kontaktu. To by velmi ublížilo i vám a takový postřik není schválen, registrován a neexistuje.

Mohu použít na hubení štěnic dýmovnici?

V poslední době se setkáváme stále častěji s použitím dýmovnic při hubení štěnic a to i odbornou firmou. Naše firma tuto metodu zcela zavrhla neboť postrádá při hubení štěnic jakéhokoliv smyslu. Pokud pomineme, že by jsme v bytovém domu vystavili nic netušící sousedy insekticidnímu dýmu tak na hubení štěnic je tento dým zcela neúčinný, příčina tkví v nezanechání téměř žádného rezidua účinných látek na površích, současně s tím se dým není schopen dostat do všech skulin. Je však také třeba ujasnit si pojmy, pokud použiji dýmovnici nejedná se o plynování jak je často mylně inzerováno. Plynováním je myšleno použití velmi toxického fosforovodíku či kyanovodíku, a to je vzhledem k této vysoké toxicitě v podmínkách bytových domů zcela nemožné.

Jak je to s likvidací štěnic párou?

Štěnice sice nepřežívají vysoké teploty, ale tato metoda hubení je pouze metodou pomocnou. Z logiky věci vyplývá, že by se muselo ošetřit 100 % povrchů a míst zamořeného prostoru, což je nemožná záležitost. Pokud by se vynechala jen malá část, ve které štěnice sídlí či jsou nakladeny vajíčka, tyto přežívají a nadále nerušeně prospívají. Štěnice jsou parazité, kteří se ukrývají ve velmi těsných prostorách umístěných i hluboko v materiálech, kde mají své mikroklima, které není schopna vysoká okolní teplota narušit. Pára nemá samozřejmě reziduální účinek jako insekticidní postřik a po jejím odeznění již povrchy před štěnicí nic nechrání.

Co je tedy na likvidaci štěnic nejúčinější?

Opakovaná, důkladná a důsledná aplikace insekticidního postřiku s reziduálním účinkem.

Setkala jsem se s tím, že mi bylo slíbeno odstranění vajíček štěnic, je to možné?

Vajíčka štěnic mají podobu malých oválků o velikosti kolem jednoho milimetru a jsou nalepeny na površích, které jsou často drsné a jsou skryté i na velmi nedostupných místech. Pokud vám někdo slibuje, že odstraní všechna vajíčka štěnic byl bych celkem obezřetný.

Stačí k likvidaci štěnic jeden postřik?

Pokud se chcete opravdu zbavit štěnic jeden zásah bohužel nestačí, vychází to z vývojového cyklu tohoto parazita a často přítomnosti většího množství vajíček, jakož i z míry zamoření a členistosti napadených prostor.

A kolik zásahů na likvidaci Štěnic je tedy potřeba?

Při počátečním a mírném zamoření stačí dle našich zkušeností dva zásahy provedené v intervalu 14 až 21 dnů. Při silném až extrémním zamoření a vysoké členitosti prostoru se pak počet zásahů logicky zvyšuje. To vše platí za předpokladu, že k vám štěnice nemigrují například od sousedů. V takovém případě se musí ošetřit i sousední bytová jednotka, pokud by se tak nestalo tak se k vám štěnice dříve či později z takového bytu dostanou zpět.

Dáte mi záruku, že štěnice vyhubíte a že se štěnice nevrátí?

Vyhubili jsme již opravdu mnoho štěnic a zbavili jich mnoho domácností. Záruku na to, že danou populaci štěnic, kterou máte zrovna v bytě či domě vyhubíme vám dáme. S tím problém není. Problém bohužel nastává s vrácením štěnic do vašeho obydlí, na to vám záruku dát nemůžeme, a to by v podstatě neměl být schopen nikdo a ten kdo vám to slibuje vám říká nepravdu a hned vysvětlíme proč a s čím se v poslední době často setkáváme. Tak tedy problém tkví v již značném rozšíření štěnic na našem území a jejich výskytu prakticky ve všech prostorách dlouhodobě, ale i dočasně obývaných člověkem: autobusy, vlaky, kamiony, kina, divadla, kadeřnictví, zamořené domácnosti problém neřešící (stále častější výskyt), hotely, ubytovny atd… Z toho vyplývá, že nejsme schopni poskytnout záruku na to, že se u vás již štěnice nikdy neobjeví, jelikož riziko dalšího zanesení do domácnosti je relativně vysoké a to nemluvíme o obrovské problematice bytových domů, kdy problém štěnic neřešící nájemník či vlastník je schopen opakovaně zamořovat okolní bytové jednotky.

Jsou látky které používáte pro zdraví nebezpečné?

Námi používané látky jsou schválené a registrované na ministerstvu zdravotnictví ČR (MZČR).

A vy se nějak chráníte?

My se při aplikaci postřiku chráníme protichemickým oblekem, celoobličejovou maskou s účinnými filtry, rukavicemi a návleky na botách. Takto by měl v podstatě vypadat seriózní pracovník seriózní dezinsekční firmy při zásahu.

A to chodíte v těch oblecích již do domu?

Ne, do domů chodíme v civilním oblečení a do obleků se převlékáme v koupelně.

Jak váš zásah probíhá a jak dlouho trvá?

Na zásahu nejdéle trvá příprava k jeho provedení, se kterou, pokud nejste schopni např. nadzvednout postel ze zdravotních důvodů, vám pomůžeme. Poté se předávají veškeré informace ohledně samotného zásahu a chování po něm a sepisuje se protokol o provedené práci – vždy před zásahem z důvodu nezdržování se v již ošetřených prostorách. Samotná aplikace postřiku v již dobře připraveném prostoru je relativně rychlou záležitostí. Zásah tak trvá se vším všudy zhruba jednu hodinu.

Kdy se do bytu můžu vrátit a jak je to se zvířaty?

Při zásahu doporučujeme otevřít ventilaci na oknech, aby se postřik, který se při aplikaci dostal do vzduchu (minimum) mohl co nejdříve odvětrat a povrchy mohly rychleji schnout. Námi používaný postřik nijak nezapáchá a vy se do ošetřeného prostoru můžete vrátit již za jednu hodinu s tím, že měkké povrchy (matrace, koberce) nejsou však ještě suché. Zvířata by pak v ošetřovaných prostorách neměla být vůbec a mohou se taktéž vrátit až po zaschnutí povrchů. Kočky lze nechat v přepravce např. v koupelně či v kuchyni pokud ji lze ze všech stran uzavřít. Rybičkám se vypíná vzduchování a akvárium se přikryje například dekou.

Jsem těhotná, představuje pro mě vaše ošetření nějaké nebezpečí a co malé děti?

Při zásahu by jste zcela jistě neměla být v ošetřovaných prostorách přítomna a po zásahu minimalizovat přímý kontakt s ošetřenými povrchy – nechodit po podlaze bosa, na matrace natáhnout prostěradlo apod. To samé platí i pro malé děti. Postřiky, které používáme jsou schváleny a registrovány pro toto použití na MZČR.

Existuje nějaká prevence jak si štěnice nepřinést domů?

Vyhnout se nákupu nábytku z druhé ruky – velmi častý způsob jak přijít ke štěnicím. Nenavštěvovat rizikové prostory – některé ubytovny (většinou se o nich ví), stejně tak si dát pozor na návštěvy v takových prostorách se pohybující. Pokud se půjdete ubytovat prohlédnout si postele a rošty a pokud to půjde postel nadzvednout a podívat se na její spodní stranu. Pokud nic neobjevíte a pokoj má sociální zařízení raději si nechat osobní věci (kufr, tašku) tam.

Nade mnou bydlí soused “sběratel“ a má vysoké zamoření, mohu se nějak bránit?

Toto je opravdu velký problém, který v poslední době řeší mnoho vlastníků a nájemníků bytových jednotek, potažmo celá sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ). Krajská hygienická stanice na takového člověka v podstatě nemá žádnou páku a pokud on do bytové jednotky nikoho nevpustí či se zásahem nesouhlasí není možné téměř žádné obrany. To se ovšem naštěstí nestává zase tak často, většinou se zásahem tito lidé souhlasí a jejich bytové jednotky se pak vzhledem k enormnímu zamoření a členitosti prostor ošetřují i 4 až 5krát. Riziko ovšem zůstává, jelikož takoví jedinci své zvyky nemění a dříve či později dojde k danému problému opět.

Jsem vlastníkem bytové jednotky, zaplatí mi váš zásah naše společenství vlastníků?

Naštěstí se již problematika štěnic dostává do podvědomí občanů naší krásné země a tedy i do podvědomí předsedů SVJ a ti většinou zásahy proplácí či je s námi přímo dojednávají a koordinují. Nicméně je na každém SVJ jak k takovému problému přistoupí a pokud oznámí, že si zásah hradí každý sám, děje se tak. Pokud ovšem někdo z finančních důvodů odmítne upozorňujeme poté předsednictvo SVJ na riziko s tím spojené, tedy na možnost vysokého zamoření a migrace do okolních bytových jednotek. S takovým přístupem bohužel nastává situace, kdy se štěnice dostanou do celého domu a problém se s neměnícím se přístupem SVJ stává neřešitelným. Je třeba chápat ošetření 5 či 6 bytových jednotek i když preventivní jako ochranu celého domu.

Kde všude jste už štěnice hubili?

Byty, bytové domy, hotely, ubytovny, rodinné penziony, autobusy, kamiony, kadeřnictví atp…

Jak se ke mě štěnice mohou dostat?

Vzhledem k stále se zvyšujícímu zamoření ČR tímto parazitem se k vám štěnice mohou dostat prakticky jakkoliv. Nejčastější způsoby přenosu jsou: V zavazadlech po návštěvě infestovaných prostor: hotely, ubytovny, domácnosti. Návštěva lidí pohybujícíh se v zamořeném prostředí: hotely, ubytovny, domásnosti, kamiony... Koupí nebo darováním nábytku z druhé ruky (bazarový nábytek). Pasivní přenos v rámci návštěv mezi vlastníky a nájemníky bytových jednotek bytového domu. Aktivní přenos v rámci bytového domu: prostupy topenářských trubek, chodby, fasáda, stoupačky. Veřejná doprava - vlaková, autobusová, letecká, mhd, veřejná místa. Příčiny aktivní migrace štěnic do okolí - 1. nedostatek potravy a hladovění, 2. útěk již oplozených a shromažďujícímu feromonu odolávajícíh samiček, které utíkají před traumatickou kopulací ze strany samečků. V rámci bytového domu kolem prostupů topení, přes chodbu, po fasádě a ve stoupačkách. Při nedostatku potravy (spící člověk) začínají nejdříve migrovat dospělci a vyšší vývojová stádia. Štěnice jsou při hledání potravy schopné urazit 20 - 50m za noc.

Jak je možné, že já jsem poštípaná a manžel není?

Štěnice postelní jsou významnou socio-ekonomickou zátěží a představují velký problém pro veřejné zdraví. Štěnice vypouští do rány své sliny, bílkoviny v nich obsažené jsou zodpovědné za imunitní rekaci organismu a následné dermatologické změny se mohou prezentovat formou makulopapulozních lézí, kopřivky či celkovou reakcí organismu a anafylaktickým šokem. Na druhou stranu imunitní systém určité části lidské populace na bodnutí a antigeny štěnic vůbec nereaguje - k sání krve na takových jedincích sice dochází, ale bez prezentace dermatologických lézí.

Mohou mě štěnice něčím nakazit jako třeba klíště?

Od roku 1980 do této doby bylo publikováno množství klinických a laboratorních studií zabývajících se problematikou přenosu původců onemocnění ze štěnic na člověka. V nedávné studii bylo navrhnuto 45 patogenů jako možných kandidátů pro přenos štěnicemi, nicméně úloha štěnice jako vektora infekčních onemocnění nebyla doposud jednoznačně prokázána. Autoři literární rešerše (Bed bugs and possible transmission of human pathogens: a systematic review) z roku 2016, která se zabývá doposud uveřejněnými odbornými články s klinickými a laboratorními studiemi toto tvrzení podporují. Taktéž předpokládají spolu s autory několika dalších odborných článků, že štěnice pravděpodobně obsahují “neutralizační faktory“, které tlumí virulenci patogenů a tím snižují schopnost štěnic přenášet infekční onemocnění. K prokázání úlohy štěnice jako vektora infekčních agens je třeba dalších studií.

Jsme diskrétní, jezdíme v neoznačených vozidlech a přicházíme v civilním oděvu

NAŠE FIRMA V MÉDIÍCH

Rozhovory s MVDr. Honzákem pro český rozhlas


O hmyzu v domácnostiO ŠtěnicíchPokud máte zájem o spolehlivé služby v oblasti hubení hmyzu neváhejte se na nás obrátit.

 

Zanechte nám prosím vaše telefonní číslo, jméno a stručný popis problému a my vám rádi zavoláme zpět a odpovíme na vaše dotazy.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Lubomír Smolík: 775 984 777; MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447

DERATIZACE ŠTĚNIC BRNO