ZOONÓZY

 

Zoonóza: nemoc přenosná ze zvířat na člověka

Následujícími chorobami se od vyčtených druhů zvířat, roztočů a hmyzu můžeme nakazit pouze v případě, že se v jejich organismu daný původce konkrétního onemocnění nachází (ať již u nich způsobuje onemocnění s klinickými příznaky, nebo jsou "pouhými" vektory (přenašeči). V žádném případě to neznamená, že se od psa můžeme nakazit např. Leptospirozou pokud on sám není infikovaný a neprobíhá u něj onemocnění s klinickými příznaky.

 

Nejznámější a nejčastěji se vyskytující zoonózy přenášené obratlovci

PES / KOČKA

Vnitřní parazité (endoparazité):  leishmanióza, giardióza, toxoplazmóza, kryptosporidióza, encefalitozoonóza, mezocestoidóza, tenióza, echinokokóza, toxokaróza (škrkavky), ankylostomóza, trichurióza, trichinelóza. Vnější parazité (ektoparazité): Klíště obecné, Cheyletiella, Sarkoptový svrab, Notoedrový svrab, Otodectový svrab, Blecha kočičí, Blecha psí, Blecha lidská, trombikulóza. Bakteriální onemocnění: bartonelóza (nemoc z kočičího škrábnutí), Leptospiróza (pes se njčastěji nakazí pozřením infikovaného hlodavce či při kontaktu s jeho močí, člověk se od nemocného psa může nakazit stykem s jeho močí či krví).

POTKAN / MYŠ

Vnitřní parazité (endoparazité): toxoplazmóza. Vnější parazité (ektoparazité): klíště obecné,  blechy, cheyletielóza, trombikulóza, Ornithonissus bacoti. Viry: choriomeningitida. Bakterie: leptospiróza, salmonelóza, tularémie, ricktesióza, yersinióza, streptobacilóza, listerióza.

PTÁCI, VOLNĚ ŽIJÍCÍ, DRŮBEŽ, HOLUBI

Vnitřní parazité (endoparazité): toxoplazmóza, trichomonóza. Vnější parazité (ektoparazité): klíšťák holubí, čmelík kuří, trombikulóza. Viry: chřipka. Bakterie: tuberkulóza, pseudotuberkul., chlamydióza, kampylobakter, salmonelóza, ornitóza.

Všechny uvedené druhy obratlovců mohou být pro člověka zdrojem plísní, zejména dermatofyt. Vzteklina: Česká republika je od roku 2004 vyhlášená jako stát prostý vztekliny (zejména díky plošným vakcinacím lišek). Velmi ojedinělé případy vztekliny byly zaznamenány u netopýrů.

 

Nejznámější a nejčastěji se vyskytující zoonózy přenášené členovci

ŠTĚNICE POSTELNÍ

Mezi lety 1980 – 2017 bylo publikováno množství klinických a laboratorních studií zabývajících se problematikou přenosu původců onemocnění ze štěnic na člověka. V nedávné studii bylo navrhnuto 45 patogenů jako možných kandidátů pro přenos štěnicemi, nicméně úloha štěnice jako vektora infekčních onemocnění nebyla doposud jednoznačně prokázána. Autoři literární rešerše (Bed bugs and possible transmission of human pathogens: a systematic review) z roku 2016, která se zabývá doposud uveřejněnými odbornými články s klinickými a laboratorními studiemi toto tvrzení podporují. Taktéž předpokládají spolu s autory několika dalších odborných článků, že štěnice pravděpodobně obsahují “neutralizační faktory“, které tlumí virulenci patogenů a tím snižují schopnost štěnic přenášet infekční onemocnění. K prokázání úlohy štěnice jako vektora infekčních agens je třeba dalších studií. Více o štěnicích.

KLÍŠTĚ OBECNÉ

Vnitřní parazité (endoparazité): babesióza (vyvolává onemocnění u psů). Viry: klíšťová encephalitida. Bakterie: lymská borelióza, bartonelóza, anaplazmóza, ricketsióza, tularémie.

MOUCHA DOMÁCÍ

Vnitřní parazité (endoparazité): kryptosporidióza, giardióza. Bakterie: salmonelóza.

VŠI, VŠENKY

Vnitřní parazité (endoparazité): dipylidióza, bartonelóza. Bakterie: salmonelóza.

KOMÁR

Vnitřní parazité (endoparazité): dirofylarióza (kožní, srdeční forma).

BLECHY

Vnitřní parazité (endoparazité): dipylidióza.

CVRČEK, ŠVÁB, RUS

Bakterie: salmonelóza.

 

Roztoči a hmyz mohou být příčinou alergických reakcí, zejména při masivním zamoření přostředí. Alergické reakce vznikají především na tzv. exuvie (svlečky) a části těl odumřelých jedinců, které se při pohybu a víření prachu dostávají do vzduchu. Dále může docházet k tzv. kontaktním dermatitidám (zánět kůže při styku s alergenem), či výrazným alergickým reakcím až anafylaktickému šoku (např. při parazitování krevsajícími roztoči či hmyzem). Hmyz a roztoči mohou pasivně přenášet další různé původce onemocnění v závislosti na prostředí v jakém se pohybují.

Lubomír Smolík: 775 984 777; MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447