Štěnice postelní (Cimex lectularius)

Máme přístup k veškerým publikovaným odborným článkům, klinickým i laboratorním studiím týkajících se štěnic a neustále se v tomto odvětví vzděláváme a vstřebáváme nové poznatky, které se snažíme aplikovat do praxe.

Štěnice - jak zjistit, že je máte doma

Pokud si nejste jisti, jestli máte doma štěnice je třeba se zaměřit na predilekční místa jejich výskytu a ta velmi důkladně za pomoci baterky a lupy prohlédnout. V raných fázích zamoření není jejich přítomnost mnohdy patrná a případné kožní léze jsou sváděny na jiný hmyz, nejčastěji na komáry. Nicméně, pokud jste poštípáni přes noc a v ložnici nenajdete komáry či není zrovna jejich sezóna bude se pravděpodobně jednat o přítomnost štěnice postelní (blechy bodají bez závislosti na denní době, klíšťák holubí je zase většinou spojen s dřívější či současnou přítomností holubů).

 

Štěnice - místa výskytu a kde je hledat

Místa úkrytu lze rozpoznat podle nálezu živých štěnic, svleček (exuvií), vajíček a jejich obalů či trusu (viz. foto níže).

 • Konstrukce postelí, zejména v místech spojů a částí přiléhajících ke stěně či za švy čalounění.
 • Matrace, jejich švy, zipy, pružiny.
 • Pod tapetami, koberci, obrazy, za podlahovými lištami.
 • Nábytek v bezprostřední blízkosti postele.
 • V silně infestovaných bytových jednotkách či domech prakticky kdekoliv.

 

Fotografie ze zásahů - místa výskytu štěnic

 

- Jsme profesionálové, máme za sebou stovky domácností zbavených štěnic -


 

Co dělat a nedělat pokud již víte, že máte doma štěnice

Zjištění, že máte doma štěnice je zcela nepochybně velmi nepříjemné a blížící se šoku. Doporučujeme v tomto prvotním "šoku" nevyhazovat zamořené postele a nábytek - pokud bydlíte v bytovém domu hrozí výrazné riziko, že při stěhování nábytku roztrousíte štěnice po domě. V následujících pár bodech jsou uvedena doporučení jak se zachovat při zjištění výskytu štěnic.

Co nedělat: 

 • Nestěhujte zamořený nábytek po bytovém domu či bytě.
 • Nedávejte nábytek na balkon, půdu, do sklepa či na verandu.
 • Nepřenášejte matrace, ložní prádlo a věci z úložných prostor do jiných pokojů.
 • Neaplikujte komerčně dostupné přípravky: štěnice jsou odolné k velké skupině jedů tzv. pyrethroidů, které jsou v těchto přípravcích většinou obsaženy - aplikací těchto "sprejů" docílíte pouze "rozehnání" štěnic po celém bytě a pokud bydlíte v bytovém domě urychlíte tak jejich migraci do dalších bytových jednotek.

Co naopak udělat můžete:

 • Prát prádlo na 60 ºC - spolehlivě zahubí všechna vývojová stádia včetně vajíček.
 • Prádlo, které nelze vyprat na 60 je třeba po praní při nižšíh teplotách umístit do sušičky, kde při teplotě nad 40ºC hynou všechna vývojová stádia včetně vajíček.
 • Předměty, které nelze ošetřit lze vložit do pytlů a umístit do mrazáku: při -18 ºC na 4 dny.
 • Při namočení prádla a textilií do studené vody hynou dospělci a nižší vývojová stádia do 24 hodin, vajíčka přežívají.
 • Alternativním způsobem k ošetření knih, oblečení a dalších materiálů je použití CO2. Tento materiál lze vložit do vakuových pytlů, vysát vzduch a z tlakové láhve do pytle vehnat CO2 a ponechat tak několik dnů.
 • Kontaktujte profesionální dezinsekční firmu s bohatou zkušeností s hubením štěnic.

 Hubení štěnic

Veškerá odborná literatura uvádí, že i nadále je v podmínkách terénu nejlepším způsobem hubení štěnic opakovaná aplikace postřiku s reziduálním účinkem a to v počtu 2 - 3 zásahů. Všechny ostatní metody jsou doposud klasifikovány jako pomocné a nevedou ke 100% vyhubení štěnic. Níže v bodech shrnujeme výhody a nevýhody jednotlivých metod.

 • Aplikace postřiku s reziduálním účinkem - třeba opakované aplikace (2 - 3 x), momentálně jediná spolehlivá a účinná metoda likvidace štěnic.
 • Použití dýmovnice: na štěnice velmi malá až téměř žádná účinnost, příčina tkví v nezanechání téměř žádného rezidua účinných látek na površích, současně s tím se dým není schopen dostat do všech skulin.
 • Toxický plyn (fosforovodík, kyanovodík): je účinný, ale díky své vysoké toxicitě ho nelze v bytech, rodinných a bytových domech použít.
 • Pára a vysoká teplota: štěnice sice nepřežívají vysoké teploty, ale tato metoda hubení je pouze metodou  pomocnou. Z logiky věci vyplývá, že při použití páry se musí ošetřit 100% povrchů a míst zamořeného prostoru, což je nemožná záležitost. Pokud se vynechá i jen malá část ve které štěnice sídlí, tyto přežívají a nadále nerušeně prospívají. Štěnice jsou parazité, kteří se ukrývají ve velmi těsných prostorách umístěných i hluboko v materiálech, kde mají své mikroklima, které není schopna vysoká okolní teplota narušit.
 • Trvalý úklid, vysavače, obaly matrací, aktivní či pasivní pasti, pára, vysoká teplota jsou pomocné metody, které mohou snížit početnost štěnic, ne však je vyhubit.

 Úspěšnost zásahu je dána správným výběrem účinných látek, důkladností a důsledností zásahu a součinností vlastníků či nájemníků obytných prostor.

 

Jak připravit obytné prostory na zásah

Úspěšnost zásahu je dána správným výběrem účinných látek, důkladností zásahu a součinností majitelů či nájemníků obytných prostor. Součinnost majitelů spočívá především v přípravě obytných prostor na aplikaci postřiku a v dodržování pokynů předaných po našem zásahu.  Základem takové přípravy je:

 • Vyklizení úložných prostor z postelí a zpod postelí (nepřenášet věci do jiných pokojů)
 • Vyklizení úložných prostor ze sedaček a zpod nich.
 • Vyklizení nočních stolků v bezprostřední blízkosti postele.
 • Uvolnit podlahovou plochu pro aplikaci postřiku - různé drobnosti, oblečení atd... umístit např. na stůl.

 Jak zásah probíhá

Provedení zásahu naší firmou je důkladnou a důslednou záležitostí. Postřikem ošetřujeme následující místa:

 • Matrace a postele ze všech stran - pokud to dispozice bytu a konstrukce dovolí zvedáme postele a ošetřujeme je i ze spodní strany - velmi časté místo výskytu štěnic.
 • Sedačky a křesla ze všech stran.
 • Noční stolky a příslušenství přiléhající k postelím.
 • Zadní strany obrazů, garnyže, prostupy topení.
 • Podlahy a podlahové lišty. 
 • Zdi minimálně do výše postele.
 • Míra aplikace postřiku je dána členitostí prostor a mírou zamoření prostředí, při velmi silné infestaci a v případech kdy to považujeme za nutné k eradikaci štěnic doporučujeme ošetřit celé zdi, stropy a další vybavení obytných prostor.

Při každém zásahu se snažíme srozumitelně předat maximální množství informací o daném škůdci a způsobu jeho hubení. Vždy vystavujeme protokol o provedené práci, kde jsou uvedeny veškeré informace o zásahu a pokyny pro vlastníka ošetřeného prostoru.

Lubomír Smolík: 775 984 777; MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447