DEZINFEKCE

 

Dezinfekce je činnost, která vede ke snížení infekčního tlaku v prostředí a k eliminaci mikroorganismů v prostoru. Důslednou dezinfekcí minimalizujeme zdravotní rizika, šíření infekcí a znehodnocení skladovaného materiálu a potravin.

 

Virus Influenza H1N1

H1N1

Rizika prostředí s vysokým infekčním tlakem:

  • Ohrožení zdraví lidí a zvířat (domácích i hospodářských).

  • Možnost infikování se původci virových, bakteriálních, plísňových či parazitárních onemocnění.

  • Škody na skladovaném materiálu a potravinách.

Bacteria Salmonella typhimurium

Salmonella typhimurium

Kde provádíme dezinfekci:

  • Byty, domy, bytové domy, chaty.

  • Ubytovací zařízení: hotely, ubytovny, studentské koleje, tábory.

  • Obchodní centra, kancelářské prostory.

  • Přednáškové sály, čekárny.

Lubomír Smolík: 775 984 777; MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447