Provádíme prostorovou a plošnou dezinfekci prostředí

Koronavirus SARS-CoV-2

Máme za sebou již mnoho dezinfekčních výjezdů namířených proti KORONAVIRU SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Provádíme plošnou a prostorovou dezinfekci prostředí proti všem původcům infekčních onemocnění včetně koronavirů.

Používáme plně virucidní, baktericidní, fungicidní a sporocidní, schválené a registrované dezinfekční přípravky s reziduální účinností.

Provádíme dezinfekce bytových domů: vchody, chodby, výtahy, kliky, zábradlí, vchodové dveře do bytů.

Provádíme dezinfekce firem: kancelářské prostory, výrobní prostory, šatny, sociální zařízení ...

Provádíme dezinfekci obecních úřadů, čekáren, bytových jednotek, autobusů, vlaků a dalších prostor.

H1N1

Průběh dezinfekce


Dezinfekce prostředí s vysokým infekčním tlakem je vysoce specializovaná činnost a je třeba ji svěřit odborníkům. Dezinfekci provádíme vhodně zvolenými dezinfekčními prostředky s reziduální účinností a takovými, které nekorodují a nepoškozují materiály. Ošetření prostoru probíhá formou aplikace studené mlhy pomocí ULV (ultra low volume) generátoru společně s použitím postřiku, který je navíc aplikován na exponované části vybavení: kliky, madla dveří a oken, vypínače, zásuvky atp. Po provedení dezinfekce vždy vystavujeme protokol, kde je uveden rozsah práce a použité dezinfekční přípravky.

PRO INFORMACE OHLEDNĚ DEZINFEKCE NÁS NEVÁHEJTE KONTAKOVAT


Pokud vám momentálně nebereme telefon, provádíme zrovna dezinfekci proti koronaviru a ozveme se hned jak to bude možné.

Děkujeme za pochopení

MVDr. Daniel Honzák

DEZINFEKCE

 

Dezinfekce je činnost, která vede ke snížení infekčního tlaku v prostředí a k eliminaci mikroorganismů v prostoru. Důslednou dezinfekcí minimalizujeme zdravotní rizika, šíření infekcí a znehodnocení skladovaného materiálu a potravin.

 

Virus Influenza H1N1

H1N1

Rizika prostředí s vysokým infekčním tlakem:

  • Ohrožení zdraví lidí a zvířat (domácích i hospodářských).

  • Možnost infikování se původci virových, bakteriálních, plísňových či parazitárních onemocnění.

  • Škody na skladovaném materiálu a potravinách.

Bacteria Salmonella typhimurium

Salmonella typhimurium

Kde provádíme dezinfekci:

  • Byty, domy, bytové domy, chaty.

  • Ubytovací zařízení: hotely, ubytovny, studentské koleje, tábory.

  • Obchodní centra, kancelářské prostory.

  • Přednáškové sály, čekárny.

Lubomír Smolík: 775 984 777; MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447