Provádíme prostorovou a plošnou dezinfekci prostředí

Koronavirus SARS-CoV-2

Rychlý kontakt

MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447 

Lubomír Smolík: 775 984 777

Máme za sebou již mnoho dezinfekčních výjezdů namířených proti KORONAVIRU SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Provádíme plošnou a prostorovou dezinfekci prostředí proti všem původcům infekčních onemocnění včetně koronavirů.

Používáme plně virucidní, baktericidní, fungicidní a sporocidní, schválené a registrované, polymerované dezinfekční přípravky s dlouhodobou reziduální účinností.

Provádíme dezinfekce bytových domů: vchody, chodby, výtahy, kliky, zábradlí, vchodové dveře do bytů.

Provádíme dezinfekce firem: kancelářské prostory, výrobní prostory, šatny, sociální zařízení ...

Provádíme dezinfekci aut, obecních úřadů, čekáren, bytových jednotek, autobusů, vlaků a dalších prostor.

Průběh dezinfekce

Dezinfekce prostředí s vysokým infekčním tlakem je vysoce specializovaná činnost a je třeba ji svěřit odborníkům. Dezinfekci provádíme vhodně zvolenými dezinfekčními prostředky s reziduální účinností a takovými, které nekorodují a nepoškozují materiály. Ošetření prostoru probíhá formou aplikace studené mlhy pomocí ULV (ultra low volume) generátoru společně s použitím postřiku, který je navíc aplikován na exponované části vybavení: kliky, madla dveří a oken, vypínače, zásuvky atp. Po provedení dezinfekce vždy vystavujeme protokol, kde je uveden rozsah práce a použité dezinfekční přípravky.

PRO INFORMACE OHLEDNĚ DEZINFEKCE NÁS NEVÁHEJTE KONTAKOVAT


Pokud vám momentálně nebereme telefon, pravděpodobně zrovna provádíme dezinfekci prostředí proti koronaviru, ozveme se hned jak to bude možné.

Děkujeme za pochopení

MVDr. Daniel Honzák


JSME PROFESIONÁLOVÉ

Osvědčení o odborné způsobilosti

Každý pracovník provádějící DDD činnost by měl mít osvědčení o odborné způsobilosti. Toto osvědčení vám musí na vyžádání doložit. 

DEZINFEKCE

 

Dezinfekce je činnost, která vede ke snížení infekčního tlaku v prostředí a k eliminaci mikroorganismů v prostoru. Důslednou dezinfekcí minimalizujeme zdravotní rizika, šíření infekcí a znehodnocení skladovaného materiálu a potravin.

 

Virus Influenza H1N1

H1N1

Rizika prostředí s vysokým infekčním tlakem:

  • Ohrožení zdraví lidí a zvířat (domácích i hospodářských).

  • Možnost infikování se původci virových, bakteriálních, plísňových či parazitárních onemocnění.

  • Škody na skladovaném materiálu a potravinách.

Bacteria Salmonella typhimurium

Salmonella typhimurium

Kde provádíme dezinfekci:

  • Byty, domy, bytové domy, chaty.

  • Ubytovací zařízení: hotely, ubytovny, studentské koleje, tábory.

  • Obchodní centra, kancelářské prostory.

  • Přednáškové sály, čekárny.

Lubomír Smolík: 775 984 777; MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447