Rus domácí (Blattella Germanica)

Švábovití jsou rozšířeni téměř po celém světě, jde o velmi starou skupinu hmyzu, která na světě existovala již před 300 miliony let.

 

 

Rus domácí

Blattella germanica

Rus domácí je relativně častým škůdcem v potravinářských provozech, ale i v domácnostech. Jeho úkryty lze nalézt na tmavých a teplých místech blízko zdroje potravy. V bytě či rodinném domě je nejčastěji lokalizován v kuchyni kolem kuchyňské linky (mezi zdí a linkou) a pod ledničkou (ideální klima - teplo a tma). Pokud provádíme zásah v silně infestované bytové jednotce nalézáme ho bez vyjímky v celém bytě (v postelích, sedačkách, koupelnách, na toaletách či za obrazy). Z takto zamořených prostor se může velmi snadno šířit v rámci bytového domu do okolních jednotek. V restauračních provozech se s ním setkáváme v kuchyních či za barem a při silném výskytu i v prostoru pro hosty (např. v topení).

Morfologie a vývoj

Rus domácí patří mezi hmyz s proměnou nedokonalou (chybí stádium kukly) a vylíhnutí jedinci (nymfy) jsou již podobni dospělcům. Dospělci dorůstají do velikosti kolem 12 mm. Obě pohlaví mají plně vyvinutá křídla, která chybí u nymfálních stádií. Samičky vytvářejí ootéky jež obsahují vajíčka a nosí je téměř do vylíhnutí. Za ideálních podmínek (dostatek potravy, teplo) trvá vývoj od vajíčka po dospělce 2 měsíce.

.

 Škody

Rus domácí je všežravý, působí škody na potravinách a majetku. Nezanedbatelný je výrazný zápach patrný při vysokém stupni zamoření. Může být zdrojem infekcí (viz. zoonózy - nemoci přenosné na člověka).

 

Hubení Rusů

Rozsah a způsob dezinsekčního zásahu záleží na prostředí a míře zamoření prostoru ve kterém se Rusi vyskytují. V Naší firmě preferujeme likvidaci Rusů formou postřiku (profesionálním přípravkem o dostatečné koncentraci a účinnosti), spolu v kombinaci s aplikací gelové nástrahy. Nedílnou součástí vedoucí k úspěšnému vyhubení tohoto hmyzu je také součinnost majitelů ošetřovaných prostor, která spočívá zejména v přípravě zamořeného prostředí na zásah (např.: v bytových jednotkách se jedná zejména o vyklizení kuchyňské linky). Taktéž je důležité dodržovat následná opatření po zásahu - při každém zásahu je s takovými opatřeními majitel seznámen ústně i písemně, formou dezinsekčního protokolu.

 

Při každém zásahu se snažíme srozumitelně předat maximální množství informací o daném škůdci a způsobu jeho hubení. Vždy vystavujeme protokol o provedené práci, kde jsou uvedeny veškeré informace o zásahu a pokyny pro vlastníka ošetřeného prostoru.

 

Lubomír Smolík: 775 984 777; MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447