STRÁNKA JE VE VÝSTAVBĚ

Mravenec drnový (Tetramorium caespitum)

 

Hubení roztočů a hmyzu spadá do oblasti dezinsekce což je činnost vedoucí k vyhubení těchto, zejména synantropních druhů členovců (žijících v blízkosti člověka).