HMYZ (Insecta)

Hmyz se vyznačuje tělem rozděleným na 3 části (hlavu, hruď a zadeček) se třemi páry končetin.

Hmyz s proměnou dokonalou: vývoj probíhá od vajíčka přes několik stádií larev, kuklu (pupa) až po dospělce (imágo) např. Moucha domácí.

Hmyz s proměnou nedokonalou: vývoj probíhá od vajíčka přes několk stádií nymf až po dospělce (stádium kukly chybí) - např. Štěnice postelní.

Cimex lectularius
Monomorium pharaonis
Paravespula vulgaris
Ephestia Kuehniella
Komár
Ctenocephalides felis
Tetramorium caespitum
Vespa crabro
Acheta domesticus
Lepisma saccharina
Blattella germanica
Blatta orientalis
Musca domestica
Pediculus capitis
Armadillidium vulgare

Lubomír Smolík: 775 984 777; MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447