Blechy

Blechy jsou krevsající ektoparazité vyskytující se téměř na celém světě, v současnosti jednoznačně dominuje Blecha kočičí. V našich podmínkách mohou na člověku parazitovat následující druhy:

 

  • Blechy jsou schopné počkat na svého hostitele až jeden rok.
  • Na člověku saje krev blecha psí i kočičí.
  • Až 95% bleší populace žije mimo hostitele.
  • Přenášejí původce nemoci z kočičího škrábnutí (Bartonella Henselae).
  • Blecha je mezihostitelem tasemnice psí.
  • Nejčastěji sají krev v okolí kotníků.

Blecha psí

(Ctenocephal. canis)

Ctenocephalides canis

Blecha psí (Ctenocephalides canis) velmi snadno přechází ze psa a kočky na člověka, její výskyt je však méně častý než blechy kočičí.

Blecha kočičí

(Ctenocephal. felis)

Ctenocephalides Felis

Blecha kočičí (Ctenocephalides felis) je velmi častým parazitem psa a kočky, který může přecházet na člověka.

Blecha lidská

(Pulex irritans)

Pulex irritans

Blecha lidská (Pulex irritans) tato blecha je na ústupu a její výskyt je vzácný, může dojít k přenosu na psa, kterého upřednostňuje před kočkou.

 

Blecha kočičíblecha psí má charakteristické příústní a hrudní hřebínky (ctenidia - viz. obr. výše.) Délka a počet zubů hřebínku slouží k jejich rozlišení. Blecha lidská pak žádný hřebínek nemá. V našich podmínkách se lze setkat ještě s Blechou králičí (Spilopsyllus cuniculi), která je ojediněle nacházena u psů a koček, také s  Blechou ježčí (Archaeopsylla erinacei), která často parazituje u ježků a přechodně může napadnout psa i kočku.

 

 Blecha  |  kočičí  |  psí  |  lidská

 

Morfologie a vývoj

Blechy jsou bezkřídlý krevsající ektoparazité s proměnou dokonalou. Dospělci dorůstají velikosti 2-3 mm (samičky jsou větší než samečci). Krev sají pouze dospělí jedinci a většinu přijaté krve vyloučí do prostředí. Tento trus pak slouží jako potrava pro larvy, které se vyvíjí mimo hostitele. Vývoj od vajíčka přes 3 larvální stádiakuklu po dospělce trvá za optimálních podmínek jeden měsíc.

.

Hubení blech

Doporučejeme nepodceňovat sanaci prostředí s ohledem na to, že vývojová stádia blech žijí mimo hostitele (až 95% bleší populace žije ve vnějším prostředí). Sanace spočívá v likvidaci pelechu zvířete a v důkladné očistě prostor, kde se zvíře nejčastěji vyskytuje. Doporučujeme "nebojovat" s blechami komerčně dostupnými přípravky s nízkou reziduální účinností a přenechat dezinsekci zamořeného prostoru profesionální firmě. Současně, s ošetřením infestovaných místností insekticidem s reziduálním účinkem, je třeba zahájit antiparazitární program u zvířat vyskytujících se v domácnosti (např. veterinárním antiparazitárním přípravkem Comfortis).

 Škody

Blechy jsou velmi nepříjemným a obtížným parazitem psů a koček se kterými se dostávají do domácnosti. Krev sají pouze dospělci, larvy a ostatní vývojová stádia jsou v domácím prostředí nejčastěji lokalizovány do míst odpočinku zvířat. Svým bodnutím mohou vyvolávat nepříjemné alergické reakce.

.

Při každém zásahu se snažíme srozumitelně předat maximální množství informací o daném škůdci a způsobu jeho hubení. Vždy vystavujeme protokol o provedené práci, kde jsou uvedeny veškeré informace o zásahu a pokyny pro vlastníka ošetřeného prostoru. 

 

Lubomír Smolík: 775 984 777; MVDr. Daniel Honzák: 601 362 447